Akcjonariat

  

Akcjonariusz

Liczba akcji

Udział w kapitale zakładowym

Liczba głosów na WZ

Udział w ogólnej liczbie głosów na WZ

Grzegorz Matysiak

61 590

51,70%

122 590

55,94%

Marcin Chmiela

20 194

16,95%

40 194

18,34%

Szymon Czubek

19 184

16,10%

38 194

17,43%

Pozostali

18 162

15,25%

18 162

8,29%

Razem

119 130

100,00%

219 140

100,00%