CA API Management

CA API Management to kolejny istotny element w procesie Cyfrowej Transformacji w erze „Application Economy”. Rozwiązanie to oferuje organizacjom innowacyjne możliwości w procesie tworzenia i zapewnienia maksymalnego bezpieczeństwa wytwarzanych aplikacji przez:

  • Umożliwienie zarządzania pełnym cyklem życia API w procesie wytwórczym oprogramowania
  • Wprowadzenie dodatkowej warstwy zabezpieczeń na poziomie API dla aplikacji
  • Umożliwienie pełnej kontroli wymiany danych pomiędzy aplikacjami

W skład pakietu CA API Management wchodzi:

  • CA API Gateway
  • CA Mobile API Gateway
  • CA API Developer Portal

Pobierz