CA Release Automation

Rozwiązanie CA Release Automation pozwala na automatyzację złożonych, wielowarstwowych wdrożeń poprzez orkiestrację i promocję kodu aplikacji od środowisk rozwojowych aż po produkcyjne.

CA Release Automation pomaga organizacjom w adresowaniu kilku najbardziej krytycznych wyzwań w zakresie DevOps dzięki zapewnieniu ‘ciągłego dostarczania’, poprawiającego widoczność aplikacji w całym jej cyklu życia. Działy rozwoju, utrzymania IT oraz właściciele aplikacji używają narzędzi automatyzujących proces zarządzania wydaniami aby:

 • Przyspieszyć cykle wydań aplikacji oraz zwiększyć ‘zwinność’ biznesową i operacyjną.
 • Zredukować liczbę błędów i osiągnąć wydania o lepszej jakości poprzez uproszczenie i standaryzację procesów wydań aplikacji.
 • Zredukować koszty wdrożeń aplikacji oraz promować współpracę i realizację wspólnych celów pomiędzy działami Rozwoju („Development”) i Utrzymania („Operations”) aplikacji.

CA_Release_Automation

Unikalne możliwości w celu uproszczenia procesów wydań aplikacji
CA Release Automation został stworzony jako rozwiązanie adresujące specyficzne wymagania w ramach wydań i promocji aplikacji klasy Enterprise. Ta konstrukcja zawiera unikalne możliwości, specjalnie zaprojektowane, aby umożliwić wielokrotne użycie, podział obowiązków, współpracę oraz proces wdrożeń dla dowolnej aplikacji klasy enterprise w całym cyklu jej życia.

Pełna automatyzacja wydań aplikacji ‘end-to-end’
Rozwiązanie zostało skonstruowane aby sprostać wymaganiom przedsiębiorstw w zakresie zautomatyzowanego procesu zarządzania wydaniami ‘end-to-end’. CA Release Automation automatyzuje proces wdrożenia, zmian i utrzymania aplikacji dla infrastruktur zarówno fizycznej, jak i wirtualnej, czy chmurowej.

Jedno rozwiązanie, wiele korzyści
CA Release Automation to pojedyncze, holistyczne rozwiązanie do tworzenia, testowania i uruchamiania procesów zarządzania wydaniami aplikacji. Dostarcza ono centralny punkt zarządzania, pozwalając na kontrolę wydań aplikacji zarówno w obszarach zespołów utrzymania w centrum danych, środowisk aplikacyjnych, jak i rozproszonych intrastruktur centrów danych.

Możliwości rozwiązania CA Release Automation:

 • Wdrożenia sterowane plikami manifestu, z aplikacją w centrum: Dostarcza powtarzalne i wielokrotnego użytku procesy upraszczając i ujednolicając wydania aplikacji; automatyzuje wielowarstwowe procesy (‘workflows’) na wskroś rozproszonych, heterogenicznych infrastruktur, bez konieczności manualnej interwencji oraz ujednolica i koordynuje procesy w kontekście użytkowników, aplikacji i środowisk.
 • Obszerny zestaw pakietów akcji i wtyczek: Pozwala klientom w pełni wykorzystać obecne inwestycje oraz w łatwy sposób zautomatyzować i zintegrować wiodące rozwiązania firm trzecich bez konieczności skryptowania.
 • Skalowalne rozwiązanie do ciągłego dostarczania (‘continuous delivery’) klasy Enterprise: Stworzone do obsługi złożonych, wielowarstwowych, rozproszonych rozwiązań na wskroś tysięcy serwerów i wielorakich centrów danych. Dostarcza automatycznyczny failover zarówno środowisk automatyzacji procesu wydań, jak i agentów, zapewniając ciągłość działania procesów wykonujących wdrożenia automatyczne.
 • Zarządzanie i zgodność IT: Dostarcza wyrafinowane i wszechstronne dashboard’y trendów wydań, pozwalając menedżerom IT wyższego szczebla na monitorowanie i audyt procesu wdrożeń. Umożliwia interakcję z procesem podczas jego wykonywania w celu skierowania go na właściwe tory, w czasie rzeczywistym, w przypadku nieprzewidzianych okoliczności.
 • Intuicyjny, potężny, graficzny silnik workflow: Eliminuje potrzebę skryptowania i pozwala na wizualne tworzenie procesów wdrożeń.

CA_Release_Automation

Dodatkowe korzyści:

 • Polepszenie time-to-market oraz zwinności biznesowej: Umożliwia klientom zebranie wszystkich interesariuszy dla danej aplikacji poprzez utworzenie standardowego modelu usługi aplikacyjnej w zakresie jej wdrożenia i utrzymania.
 • Polepszenie jakości i redukcja kosztów: Redukuje lub zupełnie eliminuje manualne lub pół-automatyczne skrypty, zastępując je procesami orkiestrowanymi w zakresie interesariuszy i środowisk aplikacji w celu standaryzacji, ujednolicenia i przyspieszenia wdrażania zmian w aplikacji.
 • Dostarczenie ulepszonej zarządzalności, śledzenia audytów i zgodności: Umożliwia organizacjom IT obsługiwać wymagania błyskawicznych wdrożeń aplikacji na różnych środowiskach, jednocześnie ułatwiając całościową identyfikowalność i weryfikowalność.
 • Zwiększone możliwości w zakresie liczby wydań: Rozwiązanie do ciągłego dostarczania klasy enterprise, wznoszące automatyzację wydań na następny poziom, dostarczając zwinny i oparty na współpracy łańcuch dostaw aplikacji.

Pobierz

 

pdf Opis rozwiązania