CA Service Virtualization

CA Service Virtualization to rozwiązanie umożliwiające przyspieszenie czasu dostarczania aplikacji, zwiększenie jakości oraz redukcję kosztów i ryzyk w procesie wytwórczym oprogramowania.

CA Service Virtualization symuluje trudno dostępne lub niedostępne systemy poprzez cały cykl produkcji (SDLC), umożliwiając programistom i testerom pracę równoległą, przekładającą się na szybsze dostarczanie oprogramowania oraz jego wyższą jakość i stabilność.

Narzędzie współpracuje z szeroką gamą istniejących platform programistycznych, testowych i integracyjnych. Jego implementacja pozwala na:

 • Przyspieszenie całego cyklu wytwórczego oprogramowania bez względu na zakres wprowadzanych zmian i poziomu skomplikowania aplikacji
 • Realizację „zwinnego”, równoległego wytwarzania bez standardowych ograniczeń
 • Zwiększenie produktywności z mniejszym nakładem pracy manualnej w zakresie konfiguracji środowiska laboratoryjnego i zarządzania danymi testowymi
 • Redukcję kosztów związanych ze środowiskami nieprodukcyjnymi (zarówno oprogramowanie, jak i sprzęt)
 • „Przesunięcie jakości w lewo” dla zapewnienia lepszej wydajności i zmniejszenia ryzyka wprowadzanych zmian

Dzisiejszy zwrot w kierunku tworzenia złożonych aplikacji i stosowanie technik wytwórczych, włączając w to SOA, BPM, komponenty chmurowe, zestawiony z rosnącą popularnością stosowania technik „zwinnych” spowodował niezamierzony efekt w postaci rosnących kosztów infrastruktury aplikacyjnej oraz ryzyka pojawienia się błędów przez rosnącą złożoność środowisk i częstą niedostępność potrzebnych systemów. Rozwiązanie CA Service Virtualization oferuje rewolucyjne, nowe podejście do tych problemów poprzez dostarczenie pojedynczej, zunifikowanej platformy pozwalającej na wirtualizację usług. CA Service Virtualization eliminuje ograniczenia w całym cyklu wytwórczym oprogramowania (SDLC), pozwalając programistom i testerom pracować równolegle w celu szybszego dostarczania, lepszej jakości aplikacji.

Możliwości rozwiązania CA Service Virtualization:

 • Dostarcza programistom i testerom środowiska zbliżone do produkcyjnego
 • Pozwala na uzyskanie poprawy jakości produktów wytwarzanych przez programistów i bardziej efektywne testy regresyjne/systemowe
 • Umożliwia równoległą pracę programistów i testerów zapewniając:
  • Redukcja czasu cykli wytwórczych
  • Wcześniejsze wykrywanie błędów
  • Bardziej efektywne wykorzystanie zasobów
 • Wirtualizuje dane testowe dla systemów spoza zakresu umożliwiając:
  • Szybsze przygotowanie/czyszczenie danych
  • Bardziej stabilna automatyzacja testów
  • Redukcja kosztów dzięki eliminacji konieczności korzystania z usług typu pay-per-use
  • Zmniejszenie kosztów i złożoności zarządzania danymi i scenariuszami testowymi poprzez wirtualizację zachowania systemów, umożliwiającą łatwe testowanie warunków brzegowych, przeprowadzanie testów negatywnych oraz weryfikację pojawiających się błędów.
 • Pozwala na zbudowanie wysokowydajnych środowisk: oferując:
  • Większy realizm i jakość testów wydajnościowych przy jednoczesnym dramatycznie niższym koszcie
 • Usuwa ograniczenia w całym cyklu wytwórczym (SDLC) przez modelowanie i symulację niedostępnych lub zależnych systemów
 • Powoduje zmniejszenie zapotrzebowania na infrastrukturę i oprogramowanie w środowiskach przedprodukcyjnych, pozwalając na uniknięcie kosztów i redukcję nakładów pracy w zakresie konfiguracji
 • Pozwala na pełne wykorzystanie posiadanych platform programistycznych i integracyjnych w celu ochrony poczynionych inwestycji w zakresie IT.

Pobierz