CA Service Management

CA Technologies światowy lider oprogramowania systemów klasy IT Service Management, rozwijający od wielu lat pakiet rozwiązań do zarządzania usługami IT wg ITIL®. Nowoczesne systemy ITSM umożliwiają między innymi efektywne zarządzanie jakością usług świadczonych w organizacji, podnoszenie satysfakcji użytkowników przez sprawne zarządzanie obsługą zgłoszeń przez nich zgłaszanych oraz redukcję kosztów zarządzania infrastrukturą IT poprzez optymalizację posiadanego sprzętu i licencji oprogramowania (włączając w ten proces zarządzanie dostawcami i kontraktami zawieranymi z firmami zewnętrznymi).

W skład rozwiązań z obszaru Service Management wchodzą m.in:

Więcej na stronie CA Service Management - www.ca.com

Nowoczesne rozwiązanie klasy IT Service Management oparte o najlepsze praktyki ITIL®, dedykowane dla średnich i dużych firm.

Zarządzanie sprzętem IT i oprogramowaniem w przedsiębiorstwach nigdy nie było tak proste. Optymalizacja wykorzystania licencji wraz z zarządzaniem kontraktami i dostawcami przynosi wymierne korzyści biznesowe.