CA Service Desk Manager

CA Service Desk Manager to rozwiązanie klasy IT Service Management (ITSM) dedykowane dla dużych i średnich przedsiębiorstw zainteresowanych adaptacją najlepszych praktyk zarządzania usługami IT wg ITIL. Bogata funkcjonalność rozwiązania wspiera cykl życia usług w organizacji w następujących obszarach:

 • Service Strategy
 • Service Design
 • Service Transition
 • Service Operation
 • Continual Service Improvement

CA Service Management

W skład pakietu CA Service Desk Manager wchodzą moduły funkcjonalne wyróżniające to rozwiązanie w porównaniu do alternatywnych rozwiązań dostępnych na rynku:

 • CA Service Catalog – dedykowany portal samoobsługi dla użytkowników w postaci katalogu usług dostępnych dla pracowników przedsiębiorstwa, umożliwiający obsługę zgłoszeń nie tylko z obszaru IT.
 • CA CMDB – zaawansowana baza elementów konfiguracji (baza CMDB), umożliwiająca przechowywanie dokładnych informacji o elementach konfiguracji wraz z powiazaniami pomiędzy nimi wraz z możliwością wizualizacji modeli usług na różnych poziomach widoczności (np. poziomy usługi biznesowej, usługi technicznej, warstwy aplikacji, warstwy infrastruktury itp.
 • CA Process Automation – zaawansowany moduł do tworzenia procesów w postaci kreatora przebiegu workflow, umożliwiający projektowanie i implementowanie najbardziej zaawansowanych procesów, wykorzystywanych przy obsłudze zgłoszeń, wniosków, zmian, mechanizmach akceptacji czy też wspierających automatyczną realizację zadań i aktywności wykonywanych w ramach przebiegu procesu.
 • CA Configuration Automation – moduł do automatycznej inwentaryzacji sprzętu i oprogramowania w środowiskach serwerowych , umożliwiający identyfikacje zależności (relacji) pomiędzy elementami konfiguracji infrastruktury informatycznej, wchodzącymi w skład usług świadczonych w przedsiębiorstwie.

Cechy rozwiązania:

 • Nowoczesny interfejs webowy
 • Budowa modułowa
 • Zaawansowany portal obsługi użytkowników
 • Automatyzacja procesów, za pomocą dedykowanego modułu CA Process Automation
 • Automatyczna inwentaryzacja sprzętu i oprogramowania serwerowego za pomocą dedykowanego modułu CA Configuration Automation
 • Wsparcie rozwiązań mobilnych
 • Integracja z rozwiązaniami powiązanymi takimi jak CA IT Asset Manager, CA Infrastructure Management

Możliwości CA Service Desk Manager w oparciu standard o ITIL® m.in:

 • Zarządzanie incydentami
 • Zarządzanie zdarzeniami
 • Zarządzanie problemami
 • Zarządzanie wnioskami
 • Zarządzanie zmianami
 • Zarządzanie wydaniami
 • Zarządzanie poziomem usług
 • Zarządzanie konfiguracją wraz z bazą CMDB
 • Zarządzanie wiedzą
 • Zarządzanie katalogiem usług
 • Zarządzanie portfelem usług
 • Zarządzanie dostępnością
 • Zarządzanie pojemnością
 • Zarządzanie ciągłością usług
 • Zarządzanie finansowe usługami IT
CA Service Desk Manager to rozwiązanie, które jako jedne z nielicznych rozwiązań jest certyfikowane na zgodność z ITIL w 15 procesach wg organizacji PinkElephant: PinkVerify

Pobierz