ServiceNow Enterprise Service Management

ServiceNow, Enterprise IT Cloud Company, to światowy lider systemów klasy IT Service Management oferujący kompleksowy pakiet rozwiązań do zarządzania usługami nie tylko w IT, ale w całym przedsiębiorstwie. ServiceNow zmienia sposób w jaki pracownicy i zespoły działają w organizacji. Ideą promowaną przez ServiceNow jest działanie przez podejście usługowe we wszystkich obszarach przedsiębiorstwa, w procesach, zadaniach, aktywnościach realizowanych każdego dnia. ServiceNow oferuje model usługowy, który definiuje, systematyzuje i automatyzuje przebieg procesów, eliminując z procesów niepotrzebne arkusze kalkulacyjne, zbędną komunikacje emailową i inne mało efektywne repozytoria danych i zbędne aktywności, usprawniając całościowe działanie procesowe i dostarczanie usług dla odbiorców końcowych. „Everything as a Service” to motto, idea i cel, który można osiągnąć w oparciu o rozwiązania Enterprise Service Management.

ServiceNow_Enterprise_Service_Management

Automatyzacja i zwiększenie efektywności procesowej w obszarze IT za pomocą rozwiązania klasy ITSM.

Połączenie procesów i infrastruktury w spójny, dostępny na jednej platformie model zorientowany na usługi.

Efektywne zarządzanie kosztami, projektami, dostawcami i IT Governance.

Zwiększenie efektywności procesowej poza obszarem IT – podejście usługowe w działach administracji, marketingu, HR i innych.

Tworzenie własnych aplikacji biznesowych w oparciu o platformę usługową ServiceNow.