Custom Application Development

ServiceNow Custom Application Development umożliwia budowanie i tworzenie we własnym zakresie biznesowych aplikacji do wykorzystania na jednej spójnej platformie w przedsiębiorstwie. Bez kodowania i programowania, wykorzystując wbudowane „template’y” i predefiniowane usługi, procesy, mechanizmy automatyzacji możliwa jest rozbudowa platformy ServiceNow na własne potrzeby, bez korzystania z pomocy firm trzecich.  

Custom_Application_Development

Dodatkową możliwością jest korzystanie z bogatego zbioru aplikacji biznesowych, rozbudowujących standardową funkcjonalność platformy ServiceNow, stworzonych przez Klientów i Partnerów ServiceNow z całego świata.

Aktualna lista aplikacji – ServiceNow Store