IT Operations Management

Rozwiązania ServiceNow IT Operations Management  umożliwiają konsolidację danych z różnorodnych źródeł – środowisk fizycznych, wirtualnych czy chmur publicznych i prywatnych w jednym centralnym repozytorium danych na jedne platformie. Takie podejście zapewnia automatyzację procesów, rutynowych zadań i działań oraz wprowadzenie podejścia usługowego i procesowego w organizacji.

IT_Operations_Management

W skład pakietu ServiceNow IT Operations Management wchodzi:

  • Discovery – automatyczna inwentaryzacja sprzętu i oprogramowania wraz z automatycznym zasileniem bazy CMDB
  • Service Watch – automatyczne wykrywanie zależności pomiędzy komponentami usług wraz z zasileniem bazy CMDB, wizualizacja i monitoring usług biznesowych.
  • Configuration Automation – moduł umożliwiający zarządzanie konfiguracją komponentów infrastruktury IT z wykorzystaniem bazy CMDB oraz portalu Service Catalog poprzez integrację z systemami zewnętrznymi do zarządzania konfiguracją (m.in. Puppet, Chef)
  • Cloud Provisioning – moduł umożliwiający automatyczny provisioning wraz z zarządzaniem cyklem życia środowisk cloudowych z wykorzystaniem bazy CMDB oraz portalu Service Catalog poprzez integracja z systemami zewnętrznymi (m.in. Amazon EC2, VMware)
  • Event Management – obsługa, zarządzanie zdarzeniami i alertami pochodzącymi z zewnętrznych narzędzi do monitoringu infrastruktury, z wykorzystaniem modelu usługowego zawartego w bazie CMDB wraz z prezentacją możliwego wpływu potencjalnej awarii na usługi i procesy biznesowe
  • Orchestration Core  - moduł do automatyzacji procesów, zadań i działań, które są realizowane przy użyciu systemów i aplikacji informatycznych, funkcjonujących poza platformą ServiceNow
  • Password Reset – moduł pozwalający na automatyzację procesu obsługi wniosków typu “reset hasła” od użytkowników, poprzez wykorzystanie portalu Service Catalog i automatyczne wykonanie zadań w procesie.