IT Service Management

Rozwiązania ServiceNow w obszarze IT Service Management (ITSM) umożliwiają przedsiębiorstwom kompleksowy („end-to-end”) wgląd w procesy oraz infrastrukturę informatyczną poprzez centralne repozytorium danych. Takie podejście pozwala na konsolidację i automatyzację procesów zarządzania usługami zwiększając ich efektywność oraz optymalizować koszty funkcjonowania. 

Cechy rozwiązania:

 • Dedykowana instancja w chmurze
 • Nowoczesny interfejs webowy
 • Zaawansowany portal obsługi użytkowników
 • Prosta i łatwa konfiguracja
 • Automatyzacja procesów za pomocą konfiguratora „drag-and-drop”
 • Wsparcie rozwiązań mobilnych
 • Wbudowana funkcjonalność „Social Media” dla wsparcia procesu Zarządzania wiedzą
 • Jedna platforma do zarządzania usługami – zintegrowana platforma z możliwością korzystania z dodatkowych modułów Service Management, IT Operations Management, IT Business Management, Custom Application Development w tej samej instacji

Możliwości ServiceNow IT Service Management w oparciu standard o ITIL® m.in:

 • Zarządzanie incydentami
 • Zarządzanie problemami
 • Zarządzanie wnioskami
 • Zarządzanie zmianami
 • Zarządzanie wydaniami
 • Zarządzanie poziomem usług
 • Zarządzanie konfiguracją wraz z bazą CMDB
 • Zarządzanie wiedzą
 • Zarządzanie katalogiem usług
 • Zarządzanie portfelem usług
 • Zarządzanie finansowe usługami IT

Rozwiązanie jest certyfikowane na zgodność z ITIL w 11 procesach wg organizacji PinkElephant:

PinkVerify

 

IT_Service_Management