Usługi wdrożeniowe

Oferując rozwiązania informatyczne światowych producentów oprogramowania, bierzemy na siebie odpowiedzialność za skuteczną realizację projektów wdrożeniowych.

Zapewniamy kompleksowe podejście dbając o wysoką jakość usług wdrożeniowych i dostarczenie rzeczywistej wartości dla Klienta.

W ramach projektu implementacji oferowanych rozwiązań informatycznych proponujemy wykonanie m.in.:

  • analizy przedwdrożeniowej
  • konfiguracji i parametryzacji rozwiązania
  • instalacji rozwiązania na środowiskach testowych i produkcyjnym
  • szkoleń administratorów, operatorów oraz użytkowników końcowych
  • testów akceptacyjnych, regresyjnych, wydajnościowych
  • uruchomienie produkcyjne rozwiązania
  • stabilizację rozwiązania w środowisku produkcyjnym
  • wsparcie powdrożeniowe i rozwój rozwiązania
  • dedykowane warunki wsparcia powdrożeniowego 
  • okresowe przeglądy rozwiązania i aktualnych potrzeb użytkowników