Wyznaczenie pierwszego dnia notowania akcji

2019-09-17
Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A wyznaczył pierwszy dzień notowania akcji w alternatywnym systemie obrotu na rynku...

Dopuszczenie akcji e-Xim IT S.A. do obrotu

2019-08-30
Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A dopuścił akcje zwykłe na okaziciela serii B, C, D...

e-Xim IT idzie na małą giełdę

2018-03-19
Parkiet o naszych planach. ...