Wyznaczenie pierwszego dnia notowania akcji

2019-09-17

Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A wyznaczył pierwszy dzień notowania akcji w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.