Automatyzacja wydań

W dzisiejszych czasach główny nacisk jest kładziony na sposób dostarczania aplikacji na rynek. Automatyzacja zapewnia powtarzalność procesu oraz zwinność i szybkość wydań bez kompromisu w zakresie jakości i stabilności. CA Release Automation pozwala na dostarczanie pewnych aplikacji od środowiska rozwojowego, po produkcyjne; od aplikacji mobilnych, po mainframe. Rozwiązanie stanowi podwalinę pod proces zarządzania wydaniami gotowy do użycia w praktykach DevOps, w całym przedsiębiorstwie.

Automatyzacja wydań


Główne korzyści:

  • Osiągnięcie "ciągłego dostarczania" i wdrażanie dowolnej, wymaganej liczby wydań dziennie (dziesiątki lub setki wydań dziennie)
  • Wdrożenia bez zatrzymywania aplikacji, co powoduje brak konieczności przerw w działaniu bisnesu. Także przy zmianie wersji i wdrażaniu nowych funkcjonalności
  • Redukcja niepowodzeń poprzez eliminację podatnego na błędy czynnika ludzkiego (jak przeoczenie pliku lub pomyłka pisarska)
  • Zapewnienie zgodności z regulacjami przy użyciu wbudowanych mechanizmów kontroli dla wszystkich pakietów oprogramowania, środowisk i procesów wdrożeń
  • Weryfikacja zgodności przy użyciu wbudowanych raportów i archiwów logów
  • Optymalizacja i redukcja kosztów posiadanych rozwiązań IT
  • Optymizacja i redukcja kosztów zespołów kompetencyjnych
  • Minimalizacja ryzyka wystąpienia błędów w automatyzowanych procesach
  • Zwiększenie skalowalności procesów i działań