Automatyzacja procesów

Obecne przedsiębiorstwa funkcjonują w oparciu o procesy, uwzględniające ich specyfikę, zawierające ich wiedzę oraz know-how. Optymalizacja efektywności działania poprzez ich automatyzację umożliwia zdobycie (lub utrzymanie) przewagi konkurencyjnej na rynku. Zastosowanie automatyzacji nie ogranicza się tylko i wyłącznie do pojedynczego działu organizacji, lecz dotyczy praktycznie każdego obszaru przedsiębiorstwa.
Zaawansowane rozwiązania informatyczne klasy Process Automation umożliwiają automatyzację, rutynowych zazwyczaj wykonywanych „ręcznie” działań i aktywności oraz złożonych operacji, w których ryzyko popełnienia błędu jest znaczące i zazwyczaj bardzo kosztowne. Automatyzacja tych działań najczęściej znajduje zastosowanie w procesach obejmujących obszar IT oraz obszary biznesowe organizacji.

Automatyzacja procesów

 

 

Przykłady zastosowania rozwiązania klasy Process Automation:

 • Automatyzacja zarządzania środowiskami i procesami w środowiskach Oracle, SAP
 • Automatyzacja procesów wytwórczych oprogramowania, wsparcie idei „Continuous Delivery”
 • Automatyzacja procesów zarządzania testami i danymi testowymi, wsparcie idei „Continuous Testing”
 • Automatyzacja procesu zarządzania wydania („release & deployment management”)
 • Automatyzacja procesów integracyjnych, wsparcie idei „Continuous Integration”
 • Automatyzacja procesów obsługi zgłoszeń dot. świadczonych usług​

Dodatkowe korzyści z zastosowania rozwiązania: 

 • Optymalizacja i redukcja kosztów posiadanych rozwiązań IT
 • Optymizacja i redukcja kosztów zespołów kompetencyjnych
 • Minimalizacja ryzyka wystąpienia błędów w automatyzowanych procesach
 • Zwiększenie skalowalności procesów i działań
 • Pomoc w spełnieniu wymagań RODO