API Management

Aby skutecznie konkurować i rozwijać się w dzisiejszych realiach, przedsiębiorstwa każdej branży muszą przejść transformację. Ten proces to nie tylko stopniowa poprawa, lecz także ewolucja biznesów, aby sprostać wymaganiom współczesnego, połączonego, świata. CA API Management przyspiesza tę cyfrową transformację poprzez dostarczanie funkcjonalności, pozwalających na integrację systemów, zabezpieczenie tej integracji, szybsze dostarczenie lepszych doświadczeń użytkownikom końcowym oraz skapitalizować nowe okazje rynkowe.

 

Api

Główne korzyści:

  • Ustanowienie fundamentów cyfrowej transformacji
  • Łatwa integracja dowolnych systemów
  • Szybka publikacja API dla podmiotów zewnętrznych
  • Zabezpieczanie API na poziomie całego przedsiębiorstwa
  • Zarządzanie cyklem życia API oraz społecznością zewnętrznych programistów
  • Przyspieszenie rozwoju aplikacji mobilnych oraz IoT
  • Uwolnienie wartości danych (monetyzacja)
  • Zapewnienie zgodności z regulacjami (PSD2, FIHR)
  • Weryfikacja zgodności przy użyciu wbudowanych raportów, audytów i logów
  • Optymalizacja procesów IT