Profilowanie danych testowych

W dobie transformacji cyfrowej proces ciągłej walidacji jest kluczowym wyzwaniem, pozwalającym na zapewnienie jakości odpowiadającej wymaganiom klientów. Realizacja tego procesu niesie ze sobą konieczność sprawnego przygotowania właściwych danych, pozwalających na wykonanie wszystkich rodzajów zdefiniowanych scenariuszy testowych.

Klasyczne mechanizmy, jako zbyt długotrwałe i nieefektywne, nie spełniają swojej roli.

Nowoczesne narzędzie do zarządzania danymi testowymi powinno umożliwić sprawne pozyskanie danych, niezbędnych do wykonania właściwych scenariuszy testowych. Sam proces pozyskiwania powinien być uruchamiany bezpośrednio przez testerów, a wbudowane zabezpieczenia muszą zapewniać separację danych pomiędzy poszczególnymi testerami i scenariuszami (rezerwacja danych testowych).

Profilowanie_danych_testowych

Główne funkcjonalności:

 • Wybieranie spójnych podzbiorów danych dopasowanych dotestów
 • Wykrywanie danych wrażliwych
 • Anonimizacja i maskowanie danych
 • Generowanie brakujących danych syntetycznych
 • Rezerwacja danych do testów
 • Katalog usług w zakresie danych do testów

Główne korzyści:

 • Szybki dostęp do właściwych danych
 • Bezpieczeństwo danych
 • Pewność danych - równoległe testy
 • Uniezależnienie od repozytoriów produkcyjnych (dane syntetyczne)
 • Redukcja wymagań w zakresie infrastruktury (małe podzbiory danych, duża różnorodność)
 • Możliwość włączenia continuous validation
 • Zapewnienie danych dla wirtualnych usług
 • Zgodność z regulacjami (GDPR/RODO)