Symulacja środowisk

Proces testowania dzisiejszych, złożonych aplikacji jest kluczowym wyzwaniem, pozwalającym na zapewnienie jakości odpowiadającej wymaganiom dzisiejszego świata. Bez właściwego wykonania tego kroku możemy być pewni, że wcześniej czy później, błędy dostaną się na produkcję. Te błędy mogą być wykryte i usunięte efektywnie i niskim kosztem.

Aby umożliwić proces testowania komponentów zależnych programiści wykorzystują zaślepki, udające zdarzenia, które mogą pojawić się w działaniu operacyjnym, jednak przy takim podejściu trudno o miarodajne i efektywne rezultaty.

Rozwiązanie:

Wirtualizacja usług umożliwia programistom i testerom testowanie zasobów, które są niedostępne, rzadko dostępne lub niekompletne (na przykład dostęp do systemów typu mainframe może być możliwy tylko w określonych godzinach). Ułatwia i upraszcza również proces zarządzania danymi testowymi i pozwala na redukcję kosztów związanych z infrastrukturą oraz licencjami firm trzecich.

Symulacja srodowisk

Główne korzyści:

  • Eliminacja ograniczeń w zakresie infrastruktury i usług zależnych
  • Możliwość testowania w oparciu o emulację trudnodostępnych systemów
  • Równoległe programowanie i testy
  • Uproszczenie modelu danych testowych
  • Redukcja wymagań w zakresie infrastruktury
  • Redukcja kosztów licencji firm trzecich
  • “Shift-left”, możliwość testowania wcześniej i wykrycia większej liczby błędów