Tworzenie API

Aby umożliwić sprawną publikację API, systemy wewnętrzne w przedsiębiorstwie muszą posiadać możliwe do wywołania interfejsy integracyjne. Klasyczne podejście wymaga oprogramowania tych interfejsów, co zwiększa koszt utrzymania integracji oraz ryzyko powstania błędów w trakcie dokonywania zmian. Rozwiązanie CA Live API Creator pozwala na usprawnienie tego procesu oraz zwiększenie stopnia zarządzalności powstałymi produktami.

Tworzenie API

Główne funkcjonalności:

  • Zabezpieczanie Interfejsu
  • Integracja Danych
  • Logika Biznesowa
  • Stabilne API
  • Wsparcie dla Współczesnych Protokołów Komunikacyjnych

Korzyści z użycia:

  • Błyskawiczne tworzenie API i mikrousług – wskaż i kliknij
  • Reaktywna logika – bardziej zwięzła niż w tradycyjnym ujęciu, rozszerzalna przez Javascript po stronie serwera, automatycznie integrowana ze zdarzeniami i WebHooks.
  • Integracja dowolnych systemów i źródeł danych
  • Budowanie aplikacji wprost ze źródła danych
  • Zabezpieczanie systemów backend