Wszystko jako usługa

„Wszystko jako usługa” (ang. „Everything as a Service”) to innowacyjne podejście do zarządzania w przedsiębiorstwie. Zarządzanie usługami nie jest już domeną tylko i wyłącznie obszarów IT, ale może być z powodzeniem stosowane w całej organizacji, w obszarach biznesowych – w działach HR, obsługi klienta, działach bezpieczeństwa, marketingu czy w obszarach administracyjnych.

Takie podejście wymaga wsparcia profesjonalnego rozwiązania klasy Enterprise Service Management (ESM) – rozwiązanie światowego lidera systemów w tej klasie – ServiceNow. W modelu „on-premise” oferujemy jeden z najlepszych systemów dostępnych na rynku – Clarity Service Management.

 

ESM

 

W obszarze HR profesjonalne rozwiązanie ESM pozwoli na:

 • Automatyzację procesów w obszarze HR (m.in. „onboarding” nowego pracownika, „obiegówka” )
 • Udostępnienie dedykowanego portalu obsługi pracownika
 • Budowę i zarządzanie wiedzą udostępnioną pracownikom organizacji
 • Zarządzanie wnioskami urlopowymi
 • Zarządzanie wnioskami płacowymi i wnioskami dot. US
 • Udostępnienie usług HR w ramach jednego centralnego systemu zarządzania usługami w przedsiębiorstwie

W obszarze Administracji profesjonalne rozwiązanie ESM pozwoli na:

 • Automatyzację procesów w obszarze Administracji
 • Udostępnienie dedykowanego portalu obsługi zgłoszeń administracyjnych
 • Budowę i zarządzanie wiedzą dot. zgłoszeń administracyjnych
 • Zarządzanie wnioskami zakupowymi
 • Zarządzanie zgłoszeniami i wnioskami dot. wyposażenia organizacji
 • Udostępnienie usług Administracyjnych w ramach jednego centralnego systemu zarządzania usługami w przedsiębiorstwie
 

W obszarze Obsługa klienta profesjonalne rozwiązanie ESM pozwoli na:

 • Automatyzację procesów obsługi zgłoszeń
 • Skrócenie czasu realizacji zgłoszeń od klientów
 • Budowę i zarządzanie bazą wiedzy, niezbędnej do efektywnej realizacji zgłoszeń
 • Definiowanie, obsługę i rozliczanie umów z klientami i kontrahentami
 • Rozliczanie finansowe usług
 • Udostępnienie usług Obsługi klienta w ramach jednego centralnego systemu zarządzania usługami w przedsiębiorstwie

W obszarze Bezpieczeństwa profesjonalne rozwiązanie ESM pozwoli na:

 • Automatyzację procesów obsługi zgłoszeń dot. bezpieczeństwa
 • Zbudowanie dedykowanej funkcji „ServiceDesk” dla obszaru bezpieczeństwa
 • Budowę i zarządzanie bazą wiedzy, niezbędnej do efektywnej realizacji zgłoszeń
 • Zintegrowanie rozwiązania z systemami zarządzania bezpieczeństwem informacji w celu automatycznego wykrywania zdarzeń niepożądanych i incydentów bezpieczeństwa
 • Integrację z rozwiązaniami zarządzania tożsamością i zarządzania uprawnieniami
 

W pozostałych obszarach biznesowych profesjonalne rozwiązanie ESM pozwoli na:

 • Automatyzację procesów obsługi zgłoszeń
 • Skrócenie czasu realizacji zgłoszeń
 • Budowę i zarządzanie bazą wiedzy, niezbędnej do efektywnej realizacji zgłoszeń
 • Redukcję i optymalizację kosztów poprzez posiadanie jednego spójnego rozwiązania zamiast wielu lokalnych systemów IT
 • Udostępnienie usług dla pozostałych w ramach jednego centralnego systemu zarządzania usługami w przedsiębiorstwie