Zarządzanie usługami IT

Zarządzanie usługami IT wg ITIL® to od wielu lat standard zarządzania obszarami wsparcia w przedsiębiorstwach. Połączenie efektywnych procesów z optymalnymi rozwiązaniami informatycznymi zapewnia wysoką jakość i dostępność usług informatycznych. Niezależnie od tego czy w organizacji funkcjonują proste procesy w obszarze wsparcia czy zaawansowany model usługowo-procesowy niezbędne jest zastosowanie profesjonalnego systemu informatycznego, umożliwiającego efektywne połączenie procesów, technologii oraz zasobów kompetencyjnych. Dla organizacji zainteresowanych rozwiązaniem klasy ITSM rekomendujemy najlepszy system dostępny na rynku – system ServiceNow. Dla klientów zainteresowanych rozwiązaniem dostępnym tylko i wyłącznie w modelu „on-premise” oferujemy system Clarity Service Management.

 

 

 

Service Management

 

Profesjonalne rozwiązania klasy ITSM pozwolą na:

 • Automatyzację procesów obsługi zgłoszeń IT
 • Zarządzanie katalogiem usług IT oraz ich cyklem życia
 • Budowę i zarządzanie bazą zasobów i elementów konfiguracji, niezbędnej do zarządzania cyklem życia zasobów
 • Budowę i zarządzanie bazą wiedzy, niezbędnej do efektywnej realizacji zgłoszeń
 • Definiowanie i obsługę umów SLA
 • Rozliczanie finansowe usług IT
 • Efektywne raportowanie dot. świadczonych usługi IT oraz obszaru wsparcia
 • Integrację z różnorodnymi systemami IT, w celu automatyzacji działań

 

Dodatkowe korzyści:

 • Podniesienie jakości i dostępności świadczonych usług IT
 • Zapewnienie ciągłości działania usług IT
 • Skrócenie czasu realizacji zgłoszeń IT
 • Pomoc w spełnieniu wymagań RODO
 • Optymalizacja kosztów dot. zasobów IT oraz redukcja kosztów związana z niedostępnością usług IT
 • Podniesienie satysfakcji użytkowników końcowych
 • Zwiększenie efektywności działań w obszarach wsparcia

 

 

ITIL® jest zerejestrowanym znakiem handlowym należącym do firmy AXELOS Limited i używanym za jej zgodą. Wszelkie prawa zastrzeżone.