Zarządzanie zasobami informatycznymi

Zarządzanie zasobami informatycznymi oraz zarządzanie bazą elementów konfiguracji (CMDB) to nie lada wyzwanie dla każdego przedsiębiorstwa, pragnącego efektywnie zarządzać świadczonymi usługami oraz optymalizować koszty posiadanych zasobów. Jednym z rozwiązań tego problemu jest budowa kompletnego, całościowego systemu zarządzania konfiguracją (ang. Configuration Management System - CMS), które stanie się pełnym źródłem wiedzy o komponentach i zasobach usług w organizacji.

Aby to osiągnąć niezbędne jest połączenie eksperckiej wiedzy, umożliwiającej optymalne zamodelowanie procesów zarządzania zasobami i elementami konfiguracji, procesów wspomagających i budowę bazy CMDB oraz wdrożenie profesjonalnego rozwiązania, które technologicznie wesprze zoptymalizowanie procesy oraz przygotowane repozytorium danych.

 

CMDB

 

Profesjonalny system zarządzania zasobami pozwoli na:

 • Budowę centralnego repozytorium danych o zasobach i usługach IT
 • Przechowywanie szczegółowych informacji o posiadanych zasobach oraz ich zatwierdzonej konfiguracji
 • Automatyzację procesów wykrywania, identyfikacji zasobów i oprogramowania w organizacji
 • Automatyzację procesów zarządzania zasobami w tym zarządzania cyklem życia zasobów, zarządzania zmianami i wydaniami
 • Tworzenie i wizualizację powiązań pomiędzy zasobami i komponentami usług, w celu budowy precyzyjnej mapę świadczonych usług IT
 • Analizę wpływu awarii danego zasobu IT na pozostałe zasoby, usługi i procesy biznesowe.
 • Efektywne raportowanie dot. posiadanych zasobów IT
 • Zarządzanie licencjami posiadanego oprogramowania oraz ich optymalizację

 

Dodatkowe korzyści:

 • Optymalizacja i redukcja kosztów posiadanych zasobów IT
 • Wsparcie procesu zakupowego nowych zasobów IT
 • Optymalizacja i redukcja kosztów posiadanych licencji oprogramowania
 • Wykrywanie „nieautoryzowanych” zmian w konfiguracji zasobów
 • Wykrywanie nielegalnego oprogramowania w organizacji.
 • Pełna kontrola na posiadanymi zasobami i oprogramowaniem​