Władze Spółki

Zarząd

Grzegorz Matysiak - Prezes Zarządu

Marcin Chmiela - Wiceprezes Zarządu

 

Rada Nadzorcza

Jacek Baran - Przewodniczący Rady Nadzorczej

Adam Jaroń - Członek Rady Nadzorczej

Agnieszka Siekierska - Członek Rady Nadzorczej

Marek Siekierski - Członek Rady Nadzorczej

Adam Świętochowski - Członek Rady Nadzorczej