Akcjonariat

  

Akcjonariusz

Liczba akcji

Udział w kapitale zakładowym

Liczba głosów na WZ

Udział w ogólnej liczbie głosów na WZ

Grzegorz Matysiak

61 790

50,12%

122 790

55%

Marcin Chmiela

20 379

16,53%

40 379

18,08%

Szymon Czubek

19 374

15,72%

38 374

17,18%

Pozostali

21 742

17,63%

21 742

9,74%

Razem

123 285

100,00%

223 285

100,00%