Zamknięcie oferty publicznej

Informacja o zamknięciu oferty publicznej 

Zarząd e-Xim IT S.A. informuje, iż w dniu 15 maja 2018 r. na podstawie uchwały nr 1/15/05/2018 Zarządu e-Xim IT S.A. w związku z zakończeniem subskrypcji otwartej akcji zwykłych na okaziciela serii G w drodze oferty publicznej dokonał przydziału akcji 1100 zwykłych na okaziciela serii G, które zostały należycie opłacone i subskrybowane.