Raport nr 7/2020

2020-08-20
Treść uchwał podjętych przez ZWZ w dniu 20 sierpnia 2020 roku. ...

Raport nr 6/2020

2020-08-14
Raport kwartalny e-Xim IT S.A. za II kwartał 2020 r. ...

Raport nr 5/2020

2020-07-24
Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 20 sierpnia 2020 roku E-XIM IT Spółka Akcyjna (PLEXIM000013) ...

Raport nr 4/2020

2020-05-15
Raport kwartalny e-Xim IT S.A. za I kwartał 2020 r. ...

Raport nr 3/2020

2020-03-20
Raport roczny e-Xim IT S.A. za rok 2019.  ...

Raport nr 2/2020

2020-01-17
Terminy publikacji raportów okresowych w 2020 roku E-XIM IT Spółka Akcyjna (PLEXIM000013) ...

Raport nr 1/2020

2020-01-15
Wybór i podpisanie umowy z firmą audytorską o badanie rocznych sprawozdań finansowych e-Xim IT S.A. (PLEXIM000013) za lata 2019-2020 E-XIM IT ...

Raport nr 3/2019

2019-11-14
Raport kwartalny e-Xim IT S.A. za III kwartał 2019 r. ...

Raport nr 2/2019

2019-09-03
Terminy publikacji raportów okresowych w 2019 roku. ...

Raport nr 1/2019

2019-08-30
Uzyskanie przez e-Xim IT S.A. dostępu do EBI ...