Raport nr 5/2021

2021-06-02
Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 30 czerwca 2021. ...

Raport nr 4/2021

2021-06-02
Sprostowanie oczywistej omyłki przez biegłego rewidenta odnośnie raportu rocznego za 2020 rok.
  ...

Raport nr 3/2021

2021-05-14
Raport kwartalny e-Xim IT S.A. za I kwartał 2021 r. ...

Raport nr 2/2021

2021-03-19
Raport roczny e-Xim IT S.A. za rok 2020 ...

Raport nr 1/2021

2021-01-22
Terminy publikacji raportów okresowych w 2021 roku. ...

Raport nr 9/2020

2020-11-13
Raport kwartalny e-Xim IT S.A. za III kwartał 2020 r. ...

Raport nr 8/2020

2020-08-20
Powołanie osób zarządzających nowej kadencji. ...

Raport nr 7/2020

2020-08-20
Treść uchwał podjętych przez ZWZ w dniu 20 sierpnia 2020 roku. ...

Raport nr 6/2020

2020-08-14
Raport kwartalny e-Xim IT S.A. za II kwartał 2020 r. ...

Raport nr 5/2020

2020-07-24
Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 20 sierpnia 2020 roku E-XIM IT Spółka Akcyjna (PLEXIM000013) ...