Raport 2/2022

2022-03-18
Raport roczny za 2021 r. ...

Raport nr 1/2022

2022-01-19
Terminy publikacji raportów okresowych w 2022 roku. ...

Raport nr 10/2021

2021-11-10
Kwartalne sprawozdanie finansowe e-Xim IT S.A. za IIIQ/2021 ...

Raport nr 9/2021

2021-10-29
Wybór i podpisanie umowy z firmą audytorską o badanie rocznych sprawozdań finansowych e-Xim IT S.A. za lata 2021-2022. ...

Raport nr 8/2021

2021-08-13
Kwartalne sprawozdanie finansowe e-Xim IT S.A. za IIQ/2021 ...

Raport nr 7/2021

2021-06-30
Powołanie osób nadzorujących Emitenta nowej kadencji.
  ...

Raport nr 6/2021

2021-06-30
 Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 30 czerwca 2021 roku. ...

Raport nr 5/2021

2021-06-02
Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 30 czerwca 2021. ...

Raport nr 4/2021

2021-06-02
Sprostowanie oczywistej omyłki przez biegłego rewidenta odnośnie raportu rocznego za 2020 rok.
  ...

Raport nr 3/2021

2021-05-14
Raport kwartalny e-Xim IT S.A. za I kwartał 2021 r. ...