Raport nr 10/2021

2021-11-10

Kwartalne sprawozdanie finansowe e-Xim IT S.A. za IIIQ/2021