Raport nr 1/2020

2020-01-15

Wybór i podpisanie umowy z firmą audytorską o badanie rocznych sprawozdań finansowych e-Xim IT S.A. (PLEXIM000013) za lata 2019-2020 E-XIM IT Spółka Akcyjna (PLEXIM000013)