Raport nr 3/2020

2020-03-20

Raport roczny e-Xim IT S.A. za rok 2019.