Raport nr 5/2020

2020-07-24

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 20 sierpnia 2020 roku E-XIM IT Spółka Akcyjna (PLEXIM000013)