Raport nr 8/2021

2021-08-13

Kwartalne sprawozdanie finansowe e-Xim IT S.A. za IIQ/2021