Raport nr 9/2021

2021-10-29

Wybór i podpisanie umowy z firmą audytorską o badanie rocznych sprawozdań finansowych e-Xim IT S.A. za lata 2021-2022.