Raport nr 3/2020

2020-08-24
Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 20 sierpnia 2020 roku. ...

Raport nr 2/2020

2020-07-24
Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 20 sierpnia 2020 roku E-XIM IT S.A. (PLEXIM000013) ...

Raport nr 1/2020

2020-05-13
Uaktualnienie informacji o wpływie pandemii COVID-19 ...

Raport nr 1/2019

2019-03-14
Uzyskanie przez e-Xim IT S.A. dostępu do ESPI ...