Raport nr 3/2021

2021-12-13
Informacja o transakcji na akcjach Emitenta uzyskana w trybie art. 19 MAR ...

Raport nr 2/2021

2021-06-30
Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 30 czerwca 2021 roku. ...

Raport nr 1/2021

2021-06-02
Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 30 czerwca 2021 roku. ...

Raport nr 9/2020

2020-12-22
Piąte wezwanie akcjonariuszy e-Xim IT S.A. do złożenia posiadanych dokumentów akcji w celu ich dematerializacji. ...

Raport nr 8/2020

2020-11-24
Czwarte wezwanie akcjonariuszy e-Xim IT S.A. do złożenia posiadanych dokumentów akcji w celu ich dematerializacji ...

Raport nr 7/2020

2020-11-03
Trzecie wezwanie akcjonariuszy e-Xim IT S.A. do złożenia posiadanych dokumentów akcji w celu ich dematerializacji. ...

Raport nr 6/2020

2020-11-02
Zamiar prac nad koncepcją oraz dokumentacją dotyczącą Programu Opcji Menedżerskich. ...

Raport nr 5/2020

2020-10-19
Drugie wezwanie akcjonariuszy e-Xim IT S.A. do złożenia posiadanych dokumentów akcji w celu ich dematerializacji. ...

Raport nr 4/2020

2020-09-29
Pierwsze wezwanie akcjonariuszy e-Xim IT S.A. do złożenia posiadanych dokumentów akcji w celu ich dematerializacji. ...

Raport nr 3/2020

2020-08-24
Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 20 sierpnia 2020 roku. ...