Raport nr 8/2020

2020-11-24
Czwarte wezwanie akcjonariuszy e-Xim IT S.A. do złożenia posiadanych dokumentów akcji w celu ich dematerializacji ...

Raport nr 7/2020

2020-11-03
Trzecie wezwanie akcjonariuszy e-Xim IT S.A. do złożenia posiadanych dokumentów akcji w celu ich dematerializacji. ...

Raport nr 6/2020

2020-11-02
Zamiar prac nad koncepcją oraz dokumentacją dotyczącą Programu Opcji Menedżerskich. ...

Raport nr 5/2020

2020-10-19
Drugie wezwanie akcjonariuszy e-Xim IT S.A. do złożenia posiadanych dokumentów akcji w celu ich dematerializacji. ...

Raport nr 4/2020

2020-09-29
Pierwsze wezwanie akcjonariuszy e-Xim IT S.A. do złożenia posiadanych dokumentów akcji w celu ich dematerializacji. ...

Raport nr 3/2020

2020-08-24
Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 20 sierpnia 2020 roku. ...

Raport nr 2/2020

2020-07-24
Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 20 sierpnia 2020 roku E-XIM IT S.A. (PLEXIM000013) ...

Raport nr 1/2020

2020-05-13
Uaktualnienie informacji o wpływie pandemii COVID-19 ...

Raport nr 1/2019

2019-03-14
Uzyskanie przez e-Xim IT S.A. dostępu do ESPI ...

Raport nr 9/2020

2020-12-22
Piąte wezwanie akcjonariuszy e-Xim IT S.A. do złożenia posiadanych dokumentów akcji w celu ich dematerializacji. ...