Raport nr 2/2020

2020-07-24

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 20 sierpnia 2020 roku E-XIM IT S.A. (PLEXIM000013)