Raport nr 3/2021

2021-12-13

Informacja o transakcji na akcjach Emitenta uzyskana w trybie art. 19 MAR