Raport nr 5/2020

2020-10-19

Drugie wezwanie akcjonariuszy e-Xim IT S.A. do złożenia posiadanych dokumentów akcji w celu ich dematerializacji.