Raport nr 7/2020

2020-11-03

Trzecie wezwanie akcjonariuszy e-Xim IT S.A. do złożenia posiadanych dokumentów akcji w celu ich dematerializacji.