Raport nr 8/2020

2020-11-24

Czwarte wezwanie akcjonariuszy e-Xim IT S.A. do złożenia posiadanych dokumentów akcji w celu ich dematerializacji