Władze Spółki

Zarząd

Grzegorz Matysiak - Prezes Zarządu

Marcin Chmiela - Wiceprezes Zarządu

 

Rada Nadzorcza

Adam Jaroń - Przewodniczący Rady Nadzorczej

Jacek Baran - Członek Rady Nadzorczej

Agnieszka Siekierska - Członek Rady Nadzorczej

Krzysztof Łukomski - Członek Rady Nadzorczej

Adam Świętochowski - Członek Rady Nadzorczej